דופלקס מול הים

תכנון דופלקס בבת ים

דירת דופלקס המהווה בית לאדם הנמצא בשלב בו תחביביו ואהבותיו האינטלקטואליות נמצאים במקום של כבוד בחייו.

הבית נוצר משתי דירות שאוחדו, אחת מעל השנייה.

אזור הגג שופץ ונפתח לפעילות מים וחצר.

הבית תוכנן בלבד.