בית פרטי וירוק

בית פרטי עטוף בירוק

בית לזוג עם 3 ילדים,

שעברו מהעיר הגדולה למושב הפסטורלי.

שיפוץ נרחב לבית משנות השמונים

שהותאם לצרכי המשפחה העכשוויים.

כמו הכנסת החוץ כחלק מפנים הבית

שינויי הכניסה מהצד לקדמת הבית,

הגדלת הפתחים,

חידוש חדרי הרחצה

והחלפת מטבח הכולל אי במרכזו,

על מנת לאגד את כל המשפחה ביומיום.